BYGG- OG ANLEGGSTIKKING

Vi Hjelper deg med nøyaktig byggstikking for prosjektets mange faser. Ved bruk av BIM-modeller, plasserer vi ut markeringer for hvor arbeidet skal utføres på en oversiktlig måte. Alt stikningsarbeid blir deretter loggført og dokumentert gjennom totalstasjonen på byggeplassen.

En landmålers oppgave kan variere, men hovedsakelig handler det om å samle inn og analysere terrengdata. Dette inkluderer å måle høyder, avstander og vinkler for å kartlegge landskapet. Landmålere jobber ofte med bygge- og anleggsprosjekter, der de setter ut merker for grenser, fundament, veier, og andre strukturer.

I tillegg til terrengmålinger, har landmålere også ansvar for å koordinere maskinstyring ved hjelp av satellittmålinger. Dette innebærer å sørge for at tunge maskiner som gravemaskiner og bulldosere følger nøyaktige koordinater og høyder under byggeprosessen.

Moderne landmålere bruker avansert teknisk utstyr, inkludert:

  1. Nivellerkikkerter: Disse hjelper dem med å måle høydeforskjeller og skråninger.
  2. Satellittmottakere: For nøyaktig posisjonering ved hjelp av GPS-signaler.
  3. Totalstasjoner: Optiske instrumenter som måler avstander og vinkler.
  4. Laserskannere: Brukes til å lage detaljerte 3D-modeller av omgivelsene.

Landmålere må også være kjent med standarder og regelverk som gjelder for deres arbeid. Dokumentasjon av utført arbeid er avgjørende for å sikre nøyaktighet og kvalitet i prosjektene de jobber med.

Millimeter nøyaktighet

Vi har lang og bred erfaring med Landmåler arbeid av ulike slag, og kan hjelpe deg med alt veibygging til store bygg, boliger eller hyttefelt.

Vi er klar til å hjelpe deg så arbeidet blir utført korrekt og i samsvar med byggeplanene..

Ingen forvirring

Med oss på laget kan arbeidet settes i gang når det skal. Vi møter presist etter avtale og utfører arbeidet for det anviste området i samsvar med entreprenør.

Etter arbeid får du tilsendt oversiktlig dokumentasjon med bilder. På denne måten blir det ikke noe usikkerhet om hvor arbeidet skal utføres.