PRIVAT OPPMÅLING

Å bygge et hus, hytte, garasje eller tilbygg er en betydelig investering, og det er viktig å ha styr på alle trinnene i prosessen. 

Dette gjelder også ved Renovering og fasadeendringer.

Her er noen viktige punkter du bør være oppmerksom på


Tjenester

Søkeprosess

Før du starter byggeprosjekter, må du søke om nødvendige tillatelser. Dette kan inkludere nabovarsel, byggetillatelse, dispensasjon fra reguleringsplanen, og eventuelle andre spesifikke krav.

Søknadsprosessen kan variere avhengig av hvor du bor og hva slags byggeprosjekt det gjelder. Det er viktig å sette seg inn i lokale forskrifter og regler.

Innmåling av tomt

En nøyaktig innmåling av tomten er avgjørende for å plassere bygget riktig. Dette inkluderer å fastsette grenser, høyder og eventuelle skråninger.

En landmåler kan hjelpe deg med denne prosessen.

Masseberegning

For å planlegge grunnarbeidet, må du beregne mengden masse som må flyttes. Dette kan inkludere utgraving, fylling og drenering.

Masseberegninger er viktige for å unngå oversvømmelser, setningsskader og andre problemer.

Terrengmodell

En terrengmodellen gir en digital representasjon av terrenget og hjelper deg med å forstå høydevariasjoner og topografiske trekk.

En god terrengmodell gir et solid grunnlag for prosjekteringen og unngår feil i byggefasen.

Utsetting av punkter etter tegning

Når du har byggetegningene klare, må du utsette punkter på tomten i henhold til disse tegningene. Dette er viktig for nøyaktig plassering av fundament, vegger, tak og andre elementer. 

Beliggenhetskontroll og Sluttkontroll

Underveis i byggeprosessen bør du gjøre jevnlige kontroller for å sikre at alt går etter planen.

Ved ferdigstillelse er det viktig å gjøre en grundig sluttkontroll for å avdekke eventuelle feil eller mangler.


Husk at det er lurt å samarbeide med fagfolk som arkitekter, ingeniører og entreprenører for å sikre at prosjektet blir gjennomført på en effektiv og trygg måte. Lykke til med byggeprosjektet!