3D Skanning

3D-skanning er et verktøy som landmålere bruker for å oppnå nøyaktig og detaljert informasjon om bygninger, terreng og andre objekter.

Dette gir:

  • Gir nøyaktig informasjon om bygninger og terreng.
  • Rehabilitering og ombrukskartlegging av bygg.
  • Dokumentasjon av eksisterende bygninger.
  • Vedlikehold og forvaltning av bygningsmasser.
  • Digital befaring av bygg.

3D-skanning gir landmålere en kraftig måte å samle inn og visualisere data på, som er avgjørende for moderne bygge- og anleggsprosjekter.


Med våre mobile skannere kan du få 3D bilder og kart av Innvendig/utvendig bygg, tuneller, demninger, laksetrapper eller lignende. Den kan også brukes til å skanne utemiljø, vei, infrastruktur med mer.