ROV- Miniubåt

ROV (Remotely Operated Vehicle), også kjent som miniubåter, spiller en viktig rolle i undervannsoperasjoner. Vår ROV heter Outland 2000 og kan gå ned til 300m dybde.  Med kamera, som kan styres opp og ned, ledlys og mulighet for Gripe arm kan denne brukes til mange tjenester. Her er noen vanlige arbeidsoppgaver for ROV-er:

Kartlegging og dokumentasjon:

ROV-er brukes til å kartlegge og dokumentere undervannsinstallasjoner, havbunnen og andre strukturer. Dette gir verdifull informasjon for vitenskapelige studier, miljøovervåking og offshoreindustrien.

Inspeksjon og tilstandsrapport:

ROV-er utfører inspeksjoner av undervannsstrukturer, rørledninger, kabler og annet utstyr. Ved å inspisere disse elementene kan man identifisere skader, korrosjon eller andre problemer som krever vedlikehold eller reparasjon.

Søk og lokalisering:

ROV-er brukes til å søke etter tapte gjenstander, for eksempel verktøy, utstyr eller vrakrester. Deres nøyaktighet og evne til å operere på store dyp gjør dem ideelle for slike oppgaver.

Kostnadseffektivitet og trygghet:

Bruk av ROV-er er ofte mer kostnadseffektivt og tryggere enn dykking. Dykking kan være farlig og begrenset av dybde og tid under vann. ROV-er gir muligheten til å utføre oppgaver uten å utsette menneskelige dykkere for risiko.