Tjenester til næring og offentlige

Vi leverer profesjonelle dronetjenester, datainnsamling, dataleveranser og inspeksjonsverktøy til næringsliv og offentlige virksomheter.

Når store områder skal kartlegges bruker vi ofte Drone. da kan 3D modeller, punktskyer og ortophoto med høy nøyaktighet levers. Data kan da brukes videre som grunnlag for videre arbeid.

Ved å benytte metoden fotogrammetri sammen med høy presisjons GNSS kan man utarbeide detaljerte klassifiserte punktskyer og ortofoto over områder med høyt detaljnivå og nøyaktighet.

Vi bruker Dronen Phantom pro sammen med programvare Agisoft Metashape.

eksempler på tjenester:

-Terrengmodeller

-Masseberegning

- Ortophoto

- kartlegging av framdrift

- inspeksjon