UTSTYRSKASSE


SKANNER

Trimble SX10.

Et uovertruffet verktøy som kombinerer både landmålingsoppgaver og skanning i et instrument.

Denne skanneren har vi benyttet til bl.a innvendig skanning av små og store bygg, masse-deponier, eksisterende vei i tettbebygd strøk, fasader, m.m.

TOTALSTASJONER

Trimble S6.

Denne totalstasjonen er sannsynligvis den mest benyttede i totalstasjonen i verden. Nøyaktig og pålitelig i all slags vær og miljø 

Trimble VX 

benyttet vi som hovedinstrument da Stormen kulturbygg og bibliotek i Bodø ble bygget. Viste seg som et stabilt, presist og godt verktøy i hele anleggsperioden.

Trimble R8 / R10

Novatek AS var først til å ta i bruk GPS i Nord-Norge. Siden da har utviklingen gått fort og vi besitter i dag Trimble R8 og R10 GNSS instrumenter (Global Navigation Satellite System). (TrimbleR10)

DRONER

Dronefly e-bee

Til kartleggingav terreng over større områder. Bl.a til kartlegging av dammer, vegparseller, massetak, etc

Flytid: 40 min / flight

Dekker ca. 8 km2 / flight

Nøyaktighet ca. 50 - 80 mm m/passpkt

DJI Phantom 4 RTK

Til utvendig innmåling av bygg, mindre areal utendørs, veg, bruer, massetak, etc.

Flytid: 30 min / flight

Maks hastighet ca. 45 km/t

Nøyaktighet ca. 20 mm.

KARTLEGGING UNDER VANN

Novatek har siden 2011 benyttet multistråleekkolodd til innsamling av topografisk bunndata og prosessering av digitale bunntopografi. Kystverket, Statens Vegvesen, Rådgivende ingeniørfirma samt kraftselskap har vært våre største kunder.

Novatek besitter nå to komplette og svært moderne multistråle system for havbunnskartlegging. 

R2Sonic 2022

INS: Applanix POS MV Wavemaster

Dybde: 1 -> 450m

Norbit iWBMSc.

INS: integrert Novatel SPAN.

Dybde: 0,6 – 220 m

(for grunne områder, elver,kaier) 

OUTLAND 2000

Vekt: 30 kg

Rekkevidde: 300 m

Lys og fargekamera

4 thrustere

Sonar

1 fase 220 V