BUNN KARTLEGGING

Bunn kartlegging er en effektivt metode for å utforske terrenget under vann.

Med Multistråleekkolodd kan man utføre kartlegging av havbunn, 
Elvebunns kartlegging, kabel trase undersøkelser, søk etter båter, kulturminner med mer.

Sammen med vårt meget nøyaktige multistråle-ekkolodd samler vi inn bunndata med svært god nøyaktighet. Måledata fra multistråle-ekkolodd samkjøres i en hydrografisk programvare. Herfra utledes 3D-modeller, kotekart, mudringsplaner etc.

Hva kan vi hjelpe deg med?