SITUASJONSKART

Et situasjonskart er en detaljert oversikt over eiendommen din, inkludert bygninger og de nærmeste omgivelsene. Dette kartet er spesielt viktig når du planlegger å søke kommunen om å gjøre endringer på eiendommen din, for eksempel å bygge, rive eller endre noe.

Her er noen nøkkelinformasjon om situasjonskart:

  • Formål: Situasjonskartet brukes som et verktøy når du skal søke om byggetillatelse eller gjøre endringer på eiendommen din. Det gir deg en visuell representasjon av eiendommen og dens omgivelser.
  • Bruksområder: Du kan bruke situasjonskartet til å tegne inn og målsette det du planlegger å gjøre. For eksempel kan du markere hvor du ønsker å bygge, hvor eksisterende bygninger står, og eventuelle andre relevante detaljer.
  • Kommunens krav: Når du søker om tillatelse, vil kommunen be om situasjonskartet som en del av søknadsprosessen. Det hjelper dem med å vurdere hvordan endringene vil påvirke omgivelsene og nabolaget.

Så husk å ha situasjonskartet klart når du planlegger å gjøre endringer på eiendommen din!