TERRENGMODELLER

Hvis denne modellen er feil, risikerer man å bygge feil to ganger. Først i den digitale verden og deretter i virkeligheten.

Terrengmodellen er fundamentet for den digitale modellen. Hvis denne modellen er feil, risikerer man å bygge feil to ganger: først i den digitale verden og deretter i virkeligheten.

En nøyaktig og pålitelig terrengmodell er avgjørende for effektiv prosjektering. Den gir et solid grunnlag for å unngå misforståelser og dyre feil under byggeprosessen. Ved å investere tid og ressurser i å utvikle en god terrengmodell, kan man spare betydelige kostnader og tid i det virkelige prosjektet.

Husk at en god terrengmodell ikke bare er et verktøy for ingeniører og arkitekter, men også for alle involverte i byggeprosessen. Den gir et felles referansepunkt som bidrar til å skape en smidig og vellykket gjennomføring av prosjekter.