DRONEKARTLEGGING

Når store områder skal kartlegges bruker vi ofte Drone. da kan 3D modeller, punktskyer og ortophoto med høy nøyaktighet levers. Data kan da brukes videre som grunnlag for videre arbeid.

Drone bruker vi også ved visuell kontroll og inspeksjoner.

Dronekartlegging gir et detaljert tredimensjonalt bilde over terrenget, inkludert bygningsfasader, og gir et unikt innblikk i det endelige resultatet. Dette gir muligheten til å plassere datamodeller av nye tiltak direkte i det samme terrenget som det skal oppføres i. 

Kartleggingen egner seg også svært godt for presise masseberegninger, da man kan fjerne vegetasjon eller andre uvesentlige elementer fra resultatet.